Akresa Travel resevillkor

English Svenska
Termer och villkor för Alkan Turizm Ticaret A.Ş. vid Ürgüp İş Merkezi: No: 5 /1, 50400 Ürgüp, Kappadokien, Turkiet, här efter kallad "Akresa Travel".

Alla resor i webbplats hanteras på url: www.akresa.com och www.akresatravel.com drivs av Akresa Travel. Klienten är uppmärksam på de villkor under vilka utgör avtalet mellan klienten och Akresa Travel.

Rese villkor: Personer under 18 år  skall åtföljas av en förälder eller förmyndare med bevis om vårdnaden att  ta hand om dessa barn. Om inte ett  sådant bevis kan framläggas till Akresa Travel, skall Akresa Travel ha rätt att avböja eller behålla sådana barn som resenär.

BOKNINGSVILLKOR
1). Alla bokningar som är gjorda och godkänns enligt de villkor som anges häri.

2). När du uppmanas att bekräfta din bokning, (muntligen eller skriftligen) vi kommer att arrangera bokningen. I gengäld kommer du att skicka oss din insättning på 25% av totala avgiften med en tidsfrist på åtta veckor före avresa.

3). Du kan betala handpenningen med ditt kreditkort  på vår hemsida: https://www.akresatravel.com/secure/index.html för säker betalning. Se till att ditt kreditkort är VISA eller MASTERCARD. Deposition avgiften är ej återbetalningsbar.

4). Resenären  som har gjort bokningen för andra personer som reser i sällskap har  skyldighet för
Andra resenärer i sitt sällskap at ta vara på dessa villkor:
• Ta dessa regler och villkor till alla andra i sällskapet
• Upprätta deras behov i fråga om reseförsäkring.
• Blir främst skyldig Akresa Travel för kostnaden för resan.

5). Återstoden av den rese kostnaden kan betalas vid din ankomst i Turkiet.

6). För alla bokningar som gjorts inom 4 veckor från avgångdag, bekräftas så snart så möjlig muntlig  per telefon, eller skriftlig bekräftelse per mail. Om du avbryter därefter din bokning, tillkommer avbokning avgifter som visas i punkt nr 10. Alla pengar i förhållande till den totala kostnaden för resan skall åtfölja det undertecknade bokningsformuläret.

7). Ditt res prishöjning  av olika skäl som vi har ingen kontroll över. Dessa inkluderar regeringens åtgärder, (inhemska eller utländska), valutaförändringar, flygplan bränsle avgifter, överflygning avgifter och ökningar av flygbiljetter. Om detta eller liknande ökar, vi kommer att absorbera motsvarande  2% av rese kostnadens pris exklusive försäkringspremier. Därefter belopp överstigande 2% kommer att debiteras. Kunden har rätt att avbryta semestern med en  full återbetalning (exklusive varje premie som betalas för försäkringar). Om klienten avbryter på grund av tilläggsavgift, måste klienten göra det skriftligt inom 14 dagar från datumet på avgiften.

8). Akresa Travel förbehåller sig rätten att avbryta en kunds semester men endast i följande fall och på följande vıllkor.
(a) När som helst på grund av force majeure, vilket fall Akresa Travel skall erbjuda om tillgängliga semester arrangemang av liknande standard som tillhandahålls av Akresa Travel eller återbetala alla pengar  som betalats av kunden för de arrangemang som visar på Akresa Travel bekräftelse faktura inom 14 dagar.
(b) På förfallodagen om kunden har underlåtit att betala hela saldot på resan  enligt bokning punkt  nr 1, tillämpas i vilket fall avboknings avgifter enligt bokning tillstånd nr 10.
(c) När som helst beslutar Akresa Travel så i vilket fall skall göra andra eller återbetalning som nämns i punkt (a)ovan. Förutsatt att Akresa Travel använder sitt bästa  för att uppfylla detta villkor för bokning. Akresa Travel kommer inte att vara  ansvarig för eventuella avtalsbrott eller krav som kan uppstå till följd av olägenheter.

9). ÄNDRINGAR AV KLIENTEN:
(a) Om kunden behöver avbryta, delvis avbryta eller ändra boende, flyg datum eller namn  från den ursprungliga bekräftelsen ifrån Akresa Travel minst 32 dagar före avresan, Akresa Travel förbehåller sig dessutom rätten att debitera en avgift på 100 USD.

(b) Om en kund vill avbryta, delvis avbryta eller ändra boende, flyg, datum och namn på partiet inom 56 dagar före avresan, kunden skall betala de avgifter för avbeställning av andel i bokningen punkt nr 10. Akresa Travel förbehåller sig rätten att göra en ny rese kostnad beräkning  priset för övriga kunder med hänsyn tagen till de ekonomiska konsekvenserna av partiell återkallelse.

(c) Om en kund väljer att ändra arrangemang efter resan dvs. ändra boende eller varaktigheten av vistelsen, det kommer att anses bryta sitt kontrakt med  Akresa Travel. Akresa Travel kan därför inte godta ansvar för förlust, skada, eller extra kostnader och inga återbetalningar för outnyttjade tjänster eller arrangemang kommer att göras.

10). AVBOKNINGAR AV KLIENTEN:
Alla avbokningar av kunden måste göras skriftligen från den person som undertecknade bokningsformuläret och skicka med rekommenderad post. Avbokning gäller endast från mottagandet av avbokning anmälan.

Om avboknings anmälan tas emot 57 dagar eller mer före avresedatum, bara rese insättning och försäkringspremie är förverkad. Inom denna period, kommer den följande procentsatsen att betalas ut som en avbokningsavgift av klienten:

21-7 dagar: 50%.
7 -1 dagar: 75%.
på eller efter avgång: 100%.

De ovanstående avgifterna för avbeställning representerar den bästa möjliga uppskattningen av Akresa Travel av de sannolika förlusterna på grund av din avbokning. De skall också tillämpas på resan. Vid en avbokningsavgift enligt denna klausul som det förfallna beloppet måste betalas av kunden till Akresa Travel inom 7 dagar efter den kostnad som uppstår, trots kan klientens rese försäkring kan täcka avbokningsavgiften. Det är kundens ansvar att ta kontakt med sitt försäkring.

11). ANSVAR FÖR AKRESA RESOR & ANSVAR FÖR KLIENTEN:
(a) Alla bokningar för transport accepteras av Akresa Travel på de transportvillkor som visas på biljetten eller intyg utfärdat av transportören och Akresa Travel. Således är Akresa Travel  inte ansvarig för  transport utanför dessa vilkor. Akresa travel tar ansvar för de tjänster som visar bristfällighet eller inte är av rimliga normer. Detta gäller inte i fall  force majeure föreligger.

(b) Akresa Travel eller deras ombud, fungerar endast som ombud för passagerare i beaktande av att resa, vare sig bil, van, minibuss, båt eller flygplan och tar inget ansvar för skada, , förlust eller olycka, försening eller oegentligheter som kan uppkomma antingen genom standard för ett företag eller person som är verksam i att transportera passageraren eller vid genomförandet av arrangemangen av turen. De kan inte acceptera ansvar för förluster eller extra kostnader på grund av dröjsmål eller förändringar i luften eller andra tjänster, sjukdomar, strejk, krig, karantän eller andra orsaker. Alla sådana förluster eller kostnader skall bekostas  av passagerare. föreskrivas bestämmelser endast för den tid som anges. Rätten är reserverade att ersätta hotell med bästa tillgängliga alternativ för de angivna och göra några ändringar i resväg när det anses nödvändigt eller orsakas av luft scheman eller av andra skäl. Priserna på turerna var baserade på tariffer och valutakurser i kraft vid tidpunkten för tryckning och är av justering vid eventuella ändringar däri. Utfärdande och godkännande av verifikationen eller biljetter skall anses vara samtycke till villkoren ovan.
(c) Eventuella anspråk görs enligt (a) ovan, anmälan skall göras senast till Akresa Travel inom 3 veckor tillbaka från resan slut. Kunden måste tilldela Akresa Travel alla rättigheter gentemot  tredje part i anspråk  och måste ge Akresa Travel och dess försäkringsbolag fullt stöd  i att hävda mot sådan part.
(d) Alla arrangemang för mark logi och transport görs av Akresa Travel. Varje åtgärd eller förfarande uppstår tvister med avseende på dessa turer eller detta avtal skall väckas vid en domstol i Ürgüp, i Nevsehir-provinsen. Du skickar härmed till jurisdiktionen av sådana domstolar i samband med en sådan åtgärd eller förfarande.
(e) Alla kunder måste vara försäkrade och ansvarar för att ordna detta själva innan de kommer till Turkiet.
(f)Utomhusaktiviteter är potentiellt riskabla; alla klienter som deltar i turer gör det på egen risk. Akresa Travel ansvarar inte, inte heller accepterar det ansvar för dödsfall, personskada eller sjukdom som orsakas  på en resa
(g) Akresa Travel ansvarar inte för villkoren av någon rutt ändring  på turen. Klienten följer rutter på hans / hennes egen risk.
(h) Akresa Travel förbehåller sig rätten att förbjuda någon person från att ta del i en resa eller en del av en resa, som i yttrandet av reseguide är en fara för sig själva eller andra medlemmar i gruppen, eller som kan orsaka exceptionella störningar med dagens aktiviteter.
Alla kunder måste följa lagarna i Turkiet, och måste ha rätt visum och pass. Akresa Travel ansvarar inte för eventuella extra kostnader eller förluster som underlåtenhet att inkomma med relevanta dokument.

VIKTIGT ATT NOTERA
Ersättning kommer inte att betalas om vi konstaterar för att avbryta eller på något sätt ändra din semester resa på grund av krig eller krigshot, upplopp, civila oroligheter, arbetskonflikter, katastrof, terroristverksamhet, tekniska eller andra problem med transport, flygplats eller kusthamnar, ändring eller annullering av reguljära tjänster eller andra händelser utanför vår kontroll. Detta avtal är gjord på villkoren i dessa bokning villkor, som regleras av turkiska lag, och klienter skall överlämna de Turkiska domstolarna.

12). Våra avtal med hotell och flygbolag ger oss  tilldelning av platser eller rum till oss. Din bokning kommer att göras inom dessa allokeringar. Men inga särskilda rum eller platser kan eller kommer att bekräftas. Även om vi kommer att sträva efter när det är möjligt att uppfylla speciella önskemål visas på ditt bokningsformulär, ges ingen garanti.

13). Akresa Travel förbehåller sig rätten att i sin absoluta diskretion avsluta utan förvarning, semesterarrangemang av passagerare vars beteende är en sådan som sannolikt i åsikten av Akresa Travel kan orsaka lidande, skada, störning eller fara till tredje part. Vid sådan uppsägning, kommer ingen ersättning att betalas.

14). Akresa Travel kommer inte att återbetala någon kund som ändrar eller inte utnyttjar någon del av paketet arrangemanget, som de har bokat och betalat för med detta företag.

15). Vi förbehåller oss rätten att ändra resväg till någon av turerna om av någon anledning tror vi en viss destination inte är lämplig. Detta beslut kan uppstå ogynnsamma väderförhållanden eller någon faktor, som är utanför vår kontroll. Reseledaren eller kaptenen har slutlig bedömning i denna fråga.

16). Resplan för den nämnda bokningen är bifogat till bokningsvillkor.

SEKRETESSPOLICY
1) Personlig information som samlas in från dig används för att uppfylla din begäran om tjänster eller för att skicka bekräftelse detaljer och om nödvändigt att informera dig om uppdateringar eller ändringar av din res plan.
2) Vi använder Secure Socket lager (SSL) för att säkerställa integriteten för information till oss och inte vid något tillfälle din debet/kredit kortinformation sänds okrypterade över internet.
3) Akresa Travel skall inte ändra, kopiera, distributera, licensiera, sälja eller arkivera någon personlig information. Att använda webbplatsen Akresa Travel, samtycker du till insamling och användning av denna information på sätt som beskrivs ovan.


                    TURSAB-Association of Turkish Travel Agencies                   
Kavaklıönü Mah. A.B.N. Blv. No:40/1, 50400 Ürgüp, Kappadokien, Turkiet Tel: +90 (0)384 341 2620 Fax: +90 (0)384 341 2630 info@akresatravel.com
  Säker betalning| | Villkor
Istanbul | Kappadokien | Konya | Efesos | Pamukkale | Antalya | Kas, Myra, Kekova | Mt Nemrut och Urfa | Gallipoli och Troja
© 2013 Alla rättigheter förbehållna Alkan Turizm Ticaret A.Ş. Designad och värd AE Teknoloji